Bewustwording > Verwerking > Ontwikkeling Door onverwerkt verdriet  “emotionele vervuiling” ontstaan blokkades in de psyche  en het fysieke. Lichaam, geest en ziel zijn voortdurend in wisselwerking met elkaar. Gezond zijn en blijven, vraagt om een continue balans. Wanneer deze balans verstoord is, ontstaan er energetische blokkades die zich - naarmate ze  sterker worden - manifesteren in het stoffelijk lichaam, bijvoorbeeld als ziekte. Vanuit de Malva leer, wordt een klacht, ziekte of probleem vanuit een holistisch perspectief  bekeken, zoals energetische oorzaken of zielkundige oorzaken. Door middel van gesprekken (inzichten), het werken volgens de 5 natuurgerichte principes en  energetisch behandelen worden deze blokkades opgeheven. Het bewustwordingsproces wordt op gang gebracht. Daardoor heeft men minder last van  ziekten, en kan men helder en efficiënt denken. Er ontstaat  mentaal, emotioneel en spiritueel  meer balans, waardoor de levenskracht toeneemt. Bewustwording